VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Op alle door NEW WAY 2 GO geleverde producten en diensten, transacties en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Zoals die u ter beschikking zijn gesteld. U kunt altijd vragen om toezending van een exemplaar per email.

Klik hier om de algemene voorwaarden van NEW WAY 2 GO als PDF te downloaden.  

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Middelburg.